A 12 Wykonywanie usług krawieckich

Kurs skierowany jest do osób interesujących się modą, kreowaniem i szyciem.

Kwalifikacja A.12 wyodrębniona została w zawodzie :krawiec i stanowi podbudowę kształcenia w zawodzie technik technologii odzieży

 

Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Absolwent kursu, otrzymując świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji "Wykonywanie usług krawieckich" przygotowany będzie do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1. Wykonywanie wyrobów odzieżowych:
- wykonuje pomiary krawieckie;
- dobiera materiały odzieżowe, dodatki krawieckie i zdobnicze do asortymentu odzieży;
- oblicza zużycie materiałów odzieżowych i dodatków krawieckich;
- wykonuje formy i szablony elementów wyrobów odzieżowych;
- wykonuje modelowanie konstrukcyjne wyrobów odzieżowych;
- dokonuje rozkroju materiałów odzieżowych;
- dobiera maszyny szwalnicze do szycia określonych wyrobów odzieżowych;
- dobiera oprzyrządowanie maszyn szwalniczych;
- obsługuje maszyny szwalnicze;
- rozpoznaje nieprawidłowości w działaniu mechanizmów maszyn szwalniczych;
- łączy elementy wyrobów odzieżowych;
- stosuje obróbkę parowo-cieplną materiałów i wyrobów odzieżowych;
- ocenia jakość wykonywanych wyrobów odzieżowych.

2. Wykonywanie prac związanych z przeróbką oraz naprawą wyrobów odzieżowych:
- dokonuje oceny wyrobów odzieżowych przeznaczonych do przeróbki lub naprawy;
- rozpoznaje wady w wyrobach odzieżowych;
- określa zakres prac związanych z przeróbką lub naprawą wyrobu odzieżowego;
- dobiera sposoby wykonywania przeróbek w wyrobach odzieżowych;
- wykonuje pomiary krawieckie związane z przeróbką wyrobów odzieżowych;
- przygotowuje wyrób odzieżowy do przeróbki;
- dokonuje przeróbek wyrobów odzieżowych;
- rozpoznaje uszkodzenia wyrobów odzieżowych;
- dobiera sposoby dokonywania napraw wyrobów odzieżowych;
- dokonuje naprawy wyrobów odzieżowych;
- ocenia jakość dokonanych przeróbek i napraw;
- dokonuje kalkulacji kosztów i określa ceny wykonanych usług.

Uczestnicy otrzymają  zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

 

Kurs  jest  prowadzony przez profesjonalną kadrę nauczycielską .

 

Zajęcia będą się odbywać w pracowniach wyposażonych w nowoczesne technologie dydaktyczne i maszyny oraz urządzenia branży odzieżowej. 

No courses in this category